مهدی خانلو

مربی دانشکده فنی و مهندسی


نام: مهدی خانلو
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: K h a n l o o m e h d i @ y a h o o . c o m
آدرس: دانشجوی دکتری - کدپستی: 4651666993

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران سازه
دانشگاه ازاد نجف اباد اصفهان
ایران
1380
کارشناسی
مهندسی عمران عمران
دانشگاه ازاد اسلامی چالوس
ایران
1378

دروس ارائه شده 6 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
استاتیک
دانشکده فنی مهندسی
کلاس 208
یکشنبه
10.30 الی 13
کارشناسی
بارگذاری
دانشکده فنی و مهندسی
کلاس 308
یکشنبه
13.00الی 14.30
کارشناسی
بازرسی ،تعمیر و ترمیم سازه ها
دانشکده فنی مهندسی
کلاس 202
یکشنبه
16الی 17.30
کارشناسی
سازه های فولادی 2
دانشکده فنی مهندسی
کلاس 208
دو شنبه
13الی 15.30
کارشناسی
سازه های فولادی1
دانشکده فنی و مهندسی
کلاس 204
دوشنبه
15.30الی 18
کارشناسی
متره و برآورد پروژه
دانشکده فنی مهندسی
کلاس 305
یکشنبه
14.30الی 16
کارشناسی

مقالات علمی 23 مقاله

Title
Authors
Publication Date
بررسی تاثیر بازشوهای جان در رفتار تیر های بتنی
مهدی خانلو
1/10/2003
Conference
همایش منطقه ای دانشگاه آزاد چالوس
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ببرسی اثر شطرنجی تیر چه ها در ساز های فلزی
مهدی خانلو
1/10/2004
Conference
همایش داخلی دانشگاه آزاد چالوس
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ارتقای کیفیت و سبکسازی مصالح و نقش آن در کاهش نیروی جانبی
مهدی خانلو
1/10/2006
Conference
کنگره بین المللی ارتقا و کیفیت دانشگاه آزاد گرگان
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ارتقا کیفیت و سبکسازی مصالح و نقش آن در کاهش نیروهای زلزله
مهدی خانلو
1/10/2007
Conference
همایش انجمن علمی عمران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مقایسه رفتار بادبندهای ضربدری با بادبندهای زانویی مقاوم در برابر کمانش در ساختمانهای فولادی
مهدی خانلو
1/10/2008
Conference
همایش منطقای دانشگاه آزاد نکا
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
سبکسازی یکی از روشهای بهسازی ساختمانها
مهدی خانلو
1/11/2008
Conference
همایش داخلی دانشگاه آزاد چالوس
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی طول بهینه تیر پیوند در طراحی سازه های فولادی با بادبند برون محور
مهدی خانلو
1/10/2009
Conference
همایش داخلی دانشگاه آزاد نوشهر
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بهینه سازی در رفتار ساختمانهای بتن مسلح با ایجاد بازشو در دیوار برشی بتن آرمه
مهدی خانلو
1/10/2010
Conference
همایش منطقه ای دانشگاه آزاد چالوس
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مقایسه روش تحلیل استاتیکی خطی آیین نامه 2800 با روش استاتیکی آیین نامه 440 بهسازی لرزه ای
مهدی خانلو
1/11/2010
Conference
همایش منطقه ای دانشگاه آزاد نوشهر
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی رفتار استاتیکی معادل انواع ساختمانهادر برابر زلزله در آیین نامه های لرزه ای دنیا
مهدی خانلو
1/10/2011
Conference
همایش ملی دانشگاه آزاد چالوس
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی سختی و وزن میانقابهای متداول در ساختمانهای بتنی
مهدی خانلو
1/10/2011
Conference
همایش ملی دانشگاه آزاد چالوس
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی معایب جوشکاری در اتصالات سازه های فولادی به همراه روش ترمیم آنها
مهدی خانلو
1/10/2011
Conference
همایش ملی دانشگاه آزاد چالوس
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
پیچش در ساختمانهای فولادی و بررسی آن در طراحی سازه های فولادی
مهدی خانلو
1/10/2011
Conference
همایش ملی دانشگاه آزاد چالوس
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی ژئوتکنیکی ارتباط سرعت موج برشی خاک با عدد آزمایش نفوذ استاندارد
مهدی خانلو و همکاران
1/11/2011
Conference
کنگره ملی دانشگاه سمنان
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی رفتار بادبندهای مرکب نسبت به رفتار بادبندهای متداول موجود در ساختمانهای فولادی
مهدی خانلو
1/10/2012
Conference
کنفرانس ملی سازه بابلسر
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی جانمایی سیستم باربر جانبی در ساختمانهای فولادی و بتنی
مهدی خانلو
1/11/2012
Conference
همایش منطقه ای دانشگاه آزاد رود بار
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی نتایج تحلیل دینامیکی و استاتیکی خطی در ساختمانهای بتنی نامتقارن
مهدی خانلو و محمد کیا
1/12/2012
Conference
کنفرانس پردیس دانشگاه صنعتی شریف
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بهینه سازی رفتار لرزه ای سازه های فولادی با بادبند برون محور با استفاده از ستون دوخت
مهدی خانلو و محمد کیا
1/10/2013
Conference
کنفرانس بین المللی معماری و توسعه پایدار شهری تبریز
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی ابعاد بازشوی جان در رفتار استاتیکی دیوار های برشی در ساختمانهای بتنی
مهدی خانلو و محمد کیا
1/10/2014
Conference
کنفرانس بین المللی معماری و توسعه پایدار شهری تبریز
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بهبود فنی و اقتصادی سیستمهای باربر خمشی بتنی با استفاده از جایگزینی دیوارهای برشی کوچک
مهدی خانلو و محمد کیا
1/10/2014
Conference
کنفرانس بین المللی معماری و توسعه پایدار شهری تبریز
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
سبکسازی یکی از فناوریهای نوین در کاهش سهم نیروهای جانبی وارد بر ساختمانها
مهدی خانلو و دکتر حیدر دشتی
1/10/2015
Conference
کنگره بین المللی عمران و معماری دانشگاه شهید بهشتی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی اثر شکل پذیری ستونهای دایروی بتنی دور پیچ شده با الیاف کربن
مهدی خانلو و محمد کیا
1/10/2016
Conference
کنگره بین المللی عمران و معماری دانشگاه شهید بهشتی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
کمانش موضعی و شکست ورقهای فولادی با سوراخهای متعدد
مهدی خانلو و دکتر جمشیدی
1/10/2016
Conference
کنگره بین المللی عمران و معماری دانشگاه شهید بهشتی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description

سوابق اجرایی 3 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مهندس پایه یک نظارت و طراحی عمران
نظام مهندسی استان مازندران
تیر 1383
تاکنون
کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران
اسفند 1387
تاکنون
سرپرست دستگاه نظارت
مهندسین مشاور هرم پی
اسفند 1381
بهمن 1385

جوایز و افتخارات 1 عنوان

عنوان
سال
انتخاب اینجانب به عنوان مهندس نمونه شهرستان نوشهر
1387

تالیف و ترجمه 1 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
راهنمای استفاده از etabs در ساختمانهای بتنی
انتشارات مرکزی نوشهر
1385
تالیف

مقالات در نشریات 2 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
بررسی تاثیر بازشوهای جان در رفتار دینامیکی تیر های بتنی با مقطع مستطیلی شکل
مجله علمی ترویجی بنا
1383
22
51
کنترل uplift در سازه های فولادی
مجله رف
1391
8
42

تحقیقات 2 تحقیق

عنوان
بررسی ارزیابی کیفی اتصالات جوشی در سازه های فولادی استان مازندران
بررسی رفتار استاتیکی بازشوها در دیوارهای برشی بتن ارمه به روش طراحی بر اساس سطح عملکرد